ביטוח סיעודי מכבי שירותי בריאות

ביטוח סיעודי ללקוחות קופת חולים מכבי

לקופת חולים מכבי ישנם כמה מסלולים של ביטוח סיעודי, כאשר כל הביטוחים בקופה ניתנים דרך חברת הביטוח 'כלל בריאות'. עד לשנת 2001 כל הביטוחים של קופות חולים מכבי ניתנו ישירות על ידי קופת החולים, עד שהמפקח על הביטוח הורה לחברה להעביר את המבוטחים לחברת ביטוח והחברה שנבחרה היא כלל בריאות. לפני המעבר לחברת הביטוח כלל בריאות, היו בקופת החולים שני מסלולים בסיסיים של ביטוח סיעודי: סיעודי כסף וסיעודי זהב.

מכבי מגן כסף ומגן זהב

המסלול הסיעודי הבסיסי ביותר הוא מסלול מגן כסף והוא מעניק הנחה על תרופות, קבלת חיסונים, כיסוי על ניתוחים בבתי חולים פרטיים, כיסוי הבראה לאחר אשפוז, השתלות בחו"ל, טיפול הפריה חוץ גופית ועוד. המסלול הסיעודי זהב מעניק את כלל ההטבות הניתנות למגן כסף ובנוסף שירותים מורחבים וכיסויים גדולים יותר על ניתוחים, השתלות, תרופות ועוד.

המסלול הסיעודי כסף או זהב מעניקים כיסוי סיעודי למשך חמש שנים והביטוח הסיעודי במסלול הזהב מעניק תוספת של כ 25,000 דולרים. כל הביטוחים מאפשרים טיפול סיעודי הן על ידי מטפל סיעודי בביתו של המבוטח והן לאשפוז במוסד סיעודי. הקופה מאפשרת טיפול בביתו של המטופל על ידי חברת סיעוד, כלומר מטפלת ישראלית או על ידי עובד זר בכפוף לאישורים הדרושים לכך.

למבוטח על ידי סיעודי כסף, אשר נזקק לטיפול סיעודי בביתו על ידי מטפל תשלים קופת החולים את הכיסוי שניתן על ידי הביטוח הלאומי, כאשר הכיסוי לא יעלה על 25 שעות שבועיות. מבוטח בביטוח זהב יקבל עד כ- 35 שעות שבועיות לטיפול סיעודי של עובדים זרים בביתו. קופת החולים מאפשרת למבוטח לבחור האם הוא מעוניין לקבל את התגמול המגיע לו דרך מתן שירות טיפולי או באמצעות פיצוי כספי. על המבוטח לבחור בתגמול בו הוא מעוניין לאחר שאושרה תביעתו והוא רשאי לשנות את דרך התגמול בכל זמן במהלך התקופה בה הוא מקבל גמלת ביטוח.

מבוטח המכוסה בביטוח סיעודי כסף ונזקק לאשפוז במוסד מתאים כמו בית אבות סיעודי ייבחן ובהתאם למצבו הסיעודי יסווג באחת משתי רמות, א' ו-ב'. מבוטח ברמה א' יקבל כ- 30% כיסוי על הוצאות האשפוז הסיעודי ועד לגובה של 5,000 שקלים לחודש. מבוטח המסווג ברמה ב' יזכה לכ- 40% כיסוי על האשפוז הסיעודי ועד לגובה של 5,592 שקלים בחודש. מבוטח המסווג כנזקק ברמה גבוהה יזכה לכ- 80% כיסוי על הוצאות האשפוז ומבוטח בסיעודי זהב יזכה לתוספת של כ- 1000 דולרים. גובה הפרמיה החודשית אותה ישלם המבוטח בכל חודש, נקבע על פי גילו של המבוטח ביום החתימה על הפוליסה, כאשר המחיר החודשי צמוד למדד אשר מתעדכן אחת לרבעון.

מידע נוסף על ההגדרות של אדם סיעודי או מה נחשב מצב סיעודי.

ביטוח סיעודי חדש במכבי – כלל בריאות

מאז העבירה מכבי שירותי בריאות את הביטוח הסיעודי לחברת הביטוח כלל בריאות הוקם ביטוח סיעודי חדש וכל מבוטחי הסיעוד הקודמים, בין אם במסלול זהב או כסף הועברו באופן אוטומטי לביטוח הסיעוד החדש ללא צורך ברישום מחדש או מבדקים רפואיים. חבר קופת חולים אשר לא היה מבוטח בביטוח סיעודי קודם למעבר לכלל ביטוח יכול להירשם לביטוח הסיעודי דרך כל סניף של קופת החולים או ישירות דרך המוקד הטלפוני של כלל בריאות.

חברי קופת חולים עד גיל 70 אשר היו מבוטחים בביטוח הסיעודי כסף לפני המעבר לכלל בריאות ומעוניינים לשדרג את הביטוח לסיעוד זהב יכולים לעשות זאת לאחר שימלאו הצהרת בריאות עדכנית. כמו יתר חברות הביטוח גם מכבי שירותי בריאות מגדירה חולה סיעודי כמי שלא מסוגל לבצע שלוש מתוך שש הפעולות הנבדקות במבחן תלות, או כל אדם שהוגדר כנמצא במצב של תשישות נפש.

לפני מעבר בין קופות חולים, אשר ניתן לביצוע במספר מועדים בשנה (אך מוגבל לשני מעברים שנתיים למבוטח), כדאי לבדוק באופן יסודי את הביטוח הסיעודי בקופה אליה רוצים לעבור, ולהשוות אותו לפוליסה של קופת החולים הנוכחית, כדי להבין כראוי את סך האפשרויות.

לאתר מכבי סיעודי לחצו כאן

    קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

    לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

    או מלאו את הפרטים:

    הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

    חייגו עכשיו צרו קשר