הצעת חוק – זיכוי בעד פוליסה לביטוח סיעודי

לפני מספר ימים הוגשה הצעת חוק על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב אשר מיועדת לעודד את הציבור לרכוש ביטוח סיעודי – ובכך בעצם להפחית את התלות בפתרון סיעודי הניתן על ידי המדינה.

כיום מוצעים על ידי קופות החולים וחברות ביטוח פרטיות פתרונות לשיפור איכות החיים של מי שנקלע למצב סיעודי ובעיקר אוכלוסייה מבוגרת וזאת על ידי ביטוחים סיעודיים. כיום, אין הכרה או הקלה ברשויות המס בהוצאות לרכישת ביטוח כזה ולכן בניגוד לחסכון פנסיוני , רבים, בין היתר עקב המצב הכלכלי אין מקצים חלק מהכנסתם לרכישת לביטוח סיעודי.

הצעת חוק זו מעניקה זיכוי ממס של 25% עבוד רכישת פוליסה לביטוח סיעודי, בדומה לזיכוי הניתן לגבי ביטוח חיים בחברת ביטוח.

סעיף 45א כיום מקנה זיכוי בגין ביטוח חיים.

להלן הסעיף היום:

45א . זיכוי בעד דמי ביטוח ותגמולים‏

(א) יחיד יזוכה ממס ב25%- מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו, בשנת המס
(1) לביטוח חייו או חיי בן זוגו בחברת ביטוח אם הוא תושב ישראל;
(2) בתשלום לקופת גמל לטובת אחד מהם, למעט תשלום לקופת גמל לקיצבה, ולמעט תשלום לקופת גמל שהיא קרן השתלמות.

(ב) יחיד יזוכה ממס ב35%- מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו בשנת המס לקופת גמל לקיצבה, או ששילמו כאמור למדינה, לרשות מקומית או לגוף אחר שקבע שר האוצר, לשם שמירת זכות הפנסיה שלו או של בן-זוגו או שישולמו כאמור לביטוח קצבת שאירים.
(ב1) עמית מוטב יזוכה ממס כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) גם בשל סכומים ששילם לביטוח חיי ילדו בחברת ביטוח, לקופת גמל לטובת ילדו או לשם שמירת זכויות הפנסיה של ילדו, בכפוף לתנאים האמורים באותם סעיפים קטנים, לפי הענין, ובלבד שגילו של אותו ילד, בשנת המס, היה 18 שנים ומעלה.
(ג) בסעיף זה –
"ביטוח חיים" – ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב החיסכון שאינו כולל תשלומי פנסיה לשאירים;
"ביטוח קצבת שאירים"- ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב החיסכון, הכולל תשלומי פנסיה לשאירים;
"הכנסה מבוטחת", "הכנסה מזכה" ו"עמית מוטב" – כהגדרתם בסעיף 47;

להלן נוסח הסעיף לאחר התיקון המוצע:

45א . זיכוי בעד דמי ביטוח ותגמולים‏

(א) יחיד יזוכה ממס ב25%- מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו, בשנת המס
(1) לביטוח חייו או חיי בן זוגו בחברת ביטוח אם הוא תושב ישראל;

(1א)    לביטוח סיעודי עבורו או עבור בן זוגו, אף שאינו חלק מפוליסת ביטוח חיים, אם הוא תושב ישראל;
(2) בתשלום לקופת גמל לטובת אחד מהם, למעט תשלום לקופת גמל לקיצבה, ולמעט תשלום לקופת גמל שהיא קרן השתלמות.

(ב) יחיד יזוכה ממס ב35%- מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו בשנת המס לקופת גמל לקיצבה, או ששילמו כאמור למדינה, לרשות מקומית או לגוף אחר שקבע שר האוצר, לשם שמירת זכות הפנסיה שלו או של בן-זוגו או שישולמו כאמור לביטוח קצבת שאירים.
(ב1) עמית מוטב יזוכה ממס כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) גם בשל סכומים ששילם לביטוח חיי ילדו בחברת ביטוח, לקופת גמל לטובת ילדו או לשם שמירת זכויות הפנסיה של ילדו, בכפוף לתנאים האמורים באותם סעיפים קטנים, לפי הענין, ובלבד שגילו של אותו ילד, בשנת המס, היה 18 שנים ומעלה.
(ג) בסעיף זה –
"ביטוח חיים" – ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב החיסכון שאינו כולל תשלומי פנסיה לשאירים;

"ביטוח סיעודי" – ביטוח מפני הסיכון למקרה שבו יזקק המבוטח לשירותים המיועדים לסייע לו בביצוע פעולות יום-יום או בהשגחה או בניהול משק בית;
"ביטוח קצבת שאירים"- ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב החיסכון, הכולל תשלומי פנסיה לשאירים;
"הכנסה מבוטחת", "הכנסה מזכה" ו"עמית מוטב" – כהגדרתם בסעיף 47;

אנחנו מקווים שתיקון זה יאושר ובכך הביטוח הסיעודי יהיה נחלת הכלל

    קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

    לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

    או מלאו את הפרטים:

    הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

    חייגו עכשיו צרו קשר