קבוצת איילון

קבוצת איילון- ביטוח סיעודי תמיכת זהב

חברת קבוצת איילון עוסקת בשוק ההון, פנסיה ובביטוחים. החברה מציעה מגוון סוגים של ביטוחים כמו ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוחים לעסק, ביטוח חיים ועוד. כמו כן, קבוצת איילון מציעה מספר ביטוחי בריאות, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח רפואי לעובדים זרים, ביטוח רפואי לתיירים המטיילים בארץ, ביטוח שיניים וביטוח סיעודי.

תכנית הביטוח הסיעודי של קבוצת איילון נקראת 'תמיכת זהב'. התכנית הבסיסית של תמיכת זהב מאפשרת פוליסת ביטוח סיעודי, כאשר ניתן לבחור בין תקופת פיצוי מוגבלת של 36 חודשים, 60 חודשים או פיצוי לכל החיים. תקופת ההמתנה שהיא פרק הזמן שעובר בין הרגע בו נכנס המבוטח למצב סיעודי ועד לרגע בו יתחיל לקבל את גמלת הביטוח, היא 30 ימים בתכנית הבסיסית.

הצטרפות ל'תמיכת זהב'

ניתן גם להצטרף לביטוח תמיכת זהב עם תקופות המתנה משתנות. תכנית זו היא בעצם ביטוח סיעודי משלים לביטוחים קבוצתיים של קופות החולים. התכנית מאפשרת קבלת פיצוי לאחר שהסתיימה תקופת הפיצוי בביטוח הקבוצתי, כך שניתן לבחור תקופת המתנה של 36 או 60 חודשים ולבחור בין תקופת פיצוי של 60 חודשים או פיצוי לכל החיים. את תכנית הביטוח עם תקופות ההמתנה הארוכות ניתן לרכוש אך ורק אם למבוטח כבר יש תכנית ביטוח בחברת איילון עם תקופת המתנה קצרה.

כחברות ביטוח אחרות, הביטוח הסיעודי של קבוצת איילון – תמיכת זהב, מכיר במבוטח כנמצא במצב סיעודי בהסתמך על ששת הפעולות היומיומיות הנבדקות במבחן תלות. מבוטח אשר אינו מסוגל לבצע שלוש מתוך שש הפעולות, או שתי פעולות מתוך השש, אשר אחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים וכל מקרה שהוכר כתשישות נפש, יזכה את המבוטח במאה אחוזים מכספי הביטוח.

כספי הפרמיה החודשיים נקבעים על פי גילו של המבוטח ביום ההצטרפות לביטוח, כאשר התשלומים צמודים למדד ואינם משתנים לאורך תקופת הביטוח. טרם ההצטרפות לביטוח וחתימה על הפוליסה על המבוטח למלא הצהרת בריאות ובה להצהיר על כל מצב רפואי בעבר או בהווה. בהתאם להצהרת הבריאות רשאית חברת הביטוח לצרף לפוליסה רשימת חריגים אישיים על פיה בכל מקרה בו מצבו הסיעודי של המבוטח ייגרם עקב מצב רפואי קודם, המבוטח לא יהיה זכאי לפיצוי מן הביטוח. לאחר החתימה על הפוליסה הביטוח נכנס לתוקפו עם התשלום הראשון של הפרמיה.

סיום או הפסקת תשלום

במקרה פטירה בו המבוטח רכש תכנית עם תקופת המתנה קצרה של כ- 30 חודשים והחל לקבל את גמלת הביטוח, הביטוח ימשיך לשלם למשפחתו של המבוטח עד חמישה חודשים.

פיגור או הפסקה של תשלום הפרמיה החודשית תוביל להודעת אזהרה מחברת הביטוח. במידה ולאחר כ- 15 ימים משליחת ההודעה עדיין לא שולמה הפרמיה, הפוליסה תבוטל על ידי החברה על ידי שליחת הודעה נוספת. במידה ובמשך 21 ימים מיום שליחת ההודעה השנייה, לא יוסדר החוב לביטוח, ביטול הפוליסה ייכנס לתוקפו.

בכל מקרה בו מבוטח הפסיק לשלם את כספי הפרמיה מסיבה כלשהי, הוא עדיין יהיה זכאי לפיצוי מסוים במקרה של מצב סיעודי, בהתאם למספר התשלומים אותם שילם.

על פי חוק לחברת הביטוח ישנה שנה מיום החתימה על הפוליסה להודיע למבוטח על הפסקת הביטוח, או לצרף רשימת חריגים בהתאם להצהרת בריאות שהוגשה. כל מידע רפואי אשר הוסתר מן החברה יהווה עילה לאי תשלום מצד החברה. כמו כן, כל תשלומי הפרמיה אשר שולמו לחברת הביטוח לפני שזו הסכימה לבטח את המבוטח, לא יחשבו בכל מקרה של תביעה. בתקופה שבה מקבל המבוטח גמלת פיצוי מן הביטוח, הוא משוחרר מתשלום הפרמיה החודשית. על מנת לקבל את כספי הפיצוי על המבוטח להגיש את מסמכי התביעה וחברת הביטוח תחזיר למבוטח תשובה בתוך חודש ימים.

    קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

    לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

    או מלאו את הפרטים:

    הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

    חייגו עכשיו צרו קשר